TIBBİ BÖLÜMLERİMİZ

 

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ   

     
      Acil Servis
      Anestezi ve Reanimasyon
      Beslenme ve Diyetetik
      Check-Up
      Cildiye
      Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
      Dahiliye
      Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
      Genel Cerrahi
      Göz Hastalıkları
      Kadın Hastalıkları ve Doğum
      Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
      Laboratuvar
      Nöroloji
      Ortopedi ve Travmatoloji
      Radyoloji
      Kardiyoloji
      Üroloji
 

Omuz Hastalıkları ve Omuz Cerrahisi

Omuz, ellerimizi çevrede istediğimiz gibi kullanmamız için konumlandıran önemli bir eklemdir. Omuz bölgesi, 3 temel kemikten oluşur. Bağlar, kaslar ve tendonlar kemiklerin birbirlerine bağlanmasını ve hareketliliğini sağlar. Tekrarlayıcı zorlamalı aktiviteler, kazalar, teknik hatalar içeren sportif girişimler eklemi oluşturan bu yapılarda aşınma süreçlerini başlatmaktadır. Aşınma; erken dönemde ağrı, aktivite kısıtlılığı; uzun dönemde kireçlenme ile sonuçlanabilmektedir.


Akademi Hastanesi Ortopedi Kliniği’nde hedefi, omuzla ilgili problemleri ele alıp düzeltmektir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü ile yakın bir işbirliği örneği göstererek erişkin omuz sorunlarına bütüncül çözümler sunmaktadır. Tedavi metodu, altta yatan sorunun tipi ve büyüklüğüne göre değişkenlik gösterir. Konservatif tedavinin (ağrı kontrolü, aktivite düzenlenmesi, enjeksiyonlar) yeterli olmaması halinde, uygun hallerde cerrahi metotlar kullanılır. Artroskopik cerrahi uygulamaları, bağ ve tendonların mekanik sorunlarında uygun çözüm olmaktadır. Kemik girişimler, protez uygulamaları, tendon transferleri ve kırık tedavileri için açık cerrahi gerekmektedir.


Tedavi Alanları

•Rotator Manşet Yırtıkları-Sıkışma Sendromu

•Omuz Çıkığı

•Akromioklavikuler Eklem Dejenerasyonu

•Biseps Tendon Problemleri-İnstabilitesi

•Üst Kol (Proksimal Humerus) Kırıkları / Açık-Girişimsel

•Omuz Protezi

•Omuz Artroskopisi


  Yapılan Uygulamalar

Uzmanlarımıza Sorun    
Akademi Meram Hastanesi
Online

Sağlık

Kozmetoloji
 
Doğum

Prostat

İleti Onayı